Skip to main content
Verkko-oppiminenVerkko-oppimisympäristötSisällöntuotanto

Verkkokurssin kieliversiot mahdollistavat tasalaatuisen koulutuksen sijainnista riippumatta

verkkokurssin kieliversiot

Kansainvälisesti toimivissa yrityksissä työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden koulutukset on järjestettävä useilla eri kielillä. Verkkokurssin kieliversiot varmistavat koulutuksen tasalaatuisuuden ja tehokkuuden.

Monikieliset verkkokurssit ovat kustannustehokas tapa järjestää koulutukset paikasta ja ajasta riippumatta. Koulutuksen suorittaminen omalla äidinkielellä tuottaa parhaan oppimistuloksen.

Tässä jutussa kerromme kansainvälisesti toimivasta terveysteknologiayrityksestä. Yrityksellä oli tarve saada laadukas koulutus, jolla päivitetyt tuotetiedot saataisi koulutettua yhteistyökumppaneille ympäri maailman. Me Xoompointilla autoimme heitä!

Mikä oli lähtötilanne?

Tilanne: Yritys kehittää tärkeitä terveysteknologian tuotteita ja asiakkaita on Suomen lisäksi monessa muussa maassa.

Tarve: Kouluttaa tuotetietoja yhteistyökumppaneille pitkin maailmaa, eli aikaerojen vuoksi esim. Teams-koulutukset eivät olleet oikein toimivia.

Riskit: Mikäli jälleenmyyjillä ei ole riittävää tuotetietoa, voi loppukäyttäjillä tulla vakavia virheitä tuotteiden käytössä.

Mutkat matkassa: Paljon tärkeää asiaa piti kiteyttää lyhyeen tietopakettiin ja tiettyjä asioita tuli kirkastaa siten, että väärinkäytön mahdollisuutta ei voisi tulla. Jälleenmyyjiä ei kiinnostanut pitkän tuoteoppaan kahlaaminen. Kieliversioita tarvittiin monia.

Ja mitä sitten tapahtui?

Pidettiin yhteinen aloituspalaveri, jossa käytiin läpi erilaiset kirjautumismallit ja mietittiin paras vaihtoehto jälleenmyyjien verkko-oppimismuotoisen koulutuksen suorittamiseen.

Mietittiin, millaisin keinoin saadaan korostettua tärkeitä asioita ja kiteytettyä ydinasiat lyhyeen verkkokurssiin. Pohdimme myös sitä, miten jälleenmyyjät saadaan motivoitua suorittamaan kursseja ja suunnittelimme siihen yhdessä jalkautusohjelman. Suunnittelimme myös, millä kielillä verkkokurssi on hyvä toteuttaa.

Yritys toimitti koulutettavat tuotetiedot sekä brändiohjeistukset Xoompointin sisällöntuotantotiimille.

Kuinka homma eteni?

Xoompointin asiantuntijat alkoivat hommiin 👍🏼.

Suunnittelimme yrityksen brändin mukaisen verkko-oppimisalustan ja heille sopivan kirjautumismallin.

Sisältötiimi tutustui tuotetietoihin ja teki sen pohjalta kurssin käsikirjoituksen. Tämä lähetettiin hyväksyttäväksi yritykseen. Sen jälkeen toteutimme tiiviin ja opettavaisen kurssin, jossa korostettiin tärkeimpiä asioita ja myös mahdollisia sudenkuoppia. Kurssissa oli välitehtäviä, joilla varmistettiin osaaminen.

Kurssi tehtiin neljällä eri kielellä.

Mikä oli lopputulema?

  1. Jälleenmyyjät tutustuivat hyvin aktiivisesti tuotetietoja käsittelevään verkkokurssiin.
  2. Jälleenmyyjät pääsivät kertaamaan tietoa oman tarpeensa mukaan milloin vain omalta päätelaitteeltaan.
  3. Loppukäyttäjät saivat varmasti oikeaa tietoa tuotteista.
  4. Terveysteknologiayritys sai raportointitietoa suoritustiedoista ja pääsi myös näppärästi viestimään uusista kursseista jälleenmyyjille.
  5. Tyytyväinen yritys, tyytyväiset jälleenmyyjät ja tyytyväinen loppukäyttäjä.

Mistä saimme kiitosta?

Ymmärryksestä kansainvälisistä asiakkuuksista ja jälleenmyyntiverkoston kouluttamisesta. Verkko-oppimisalustan räätälöinnistä juuri yrityksen tarpeisiin. Oleellisten asioiden hyvästä tiivistämisestä. Toimivasta ja asiantuntevasta yhteistyöstä. Loistavasta projektityöstä, jossa Xoompointin projektipäällikkö ohjasi projektia alusta loppuun saakka.

Paljonko tämä tuli kustantamaan yritykselle?

Kokonaishinta muodostui verkko-oppimisalustan käytöstä ja sisällöntuotannosta. Ota yhteyttä, niin kerromme tarkemmat kustannukset!

Onko teidän yrityksellänne joku ongelma henkilöstön osaamisen kehittämisen suhteen? Tarvitaanko teillä verkkokursseja eri kielillä? Laskeskelimme juuri, että olemme tehneet verkkokursseja 21 Euroopan unionin virallisella kielellä, joten kieliversioiden tekemisestä meiltä löytyy runsaasti kokemusta!

Lue tästä Meyer Turun telakan kokemus yhteistyöstä kanssamme.