Skip to main content
Verkko-oppiminen

Miten järjestää webinaari tai verkkokurssi? Lue 10 vinkkiä etäkouluttamiseen

Yritykset käyttävät yhä useammin erilaisia webinaareja ja verkkokursseja osana henkilökunnan kouluttamista. Etäkoulutus on loistava tapa saavuttaa laajempi yleisö ja kouluttaa heitä samanaikaisesti, varsinkin suuremmissa yrityksissä.

Kun kaikki tarvittava tieto löytyy helposti, etäkoulutuksen pitäminen on tehokasta. Valitse siis sopiva alusta verkkokurssia tai webinaaria varten ja pääset aloittamaan kouluttamisen.

Lue lisää etäkoulutuksen järjestämisestä ja ota haltuun 10 vinkkiä!

1. Määrittele selkeä tavoite

Aloita määrittelemällä selkeä tavoite etäkoulutukselle, jotta varmistut siitä, että sisällytät juuri oikeat asiat koulutukseen. Kun olet määrittänyt selkeän tavoitteen, osaat rakentaa sen sisällön ja saat parhaimman lopputuloksen koulutukselle. Kurssin tai koulutuksen rakentaminen voi viedä mennessään ja saatat huomata jossain vaiheessa, ettet ole rakentanut sisältöä tavoitteidesi ympärille.

Verkkokurssin käyttäminen voi olla tietyissä tapauksissa parempi tapa kouluttaa työntekijöitä, kuin webinaari. Verkkokurssia suorittamalla työntekijät pääsevät etenemään omassa rauhassaan askel kerrallaan, kun puolestaan webinaari sopii paremmin vuorovaikutteisempaan koulutustilanteeseen.

Verkkokurssin tulee sisältää kohderyhmälle sopivaa sisältöä.

2. Tunnista kohdeyleisö

Verkkokurssin tai webinaarin sisältöön vaikuttaa hyvin pitkälti se, minkälaiselle kohdeyleisölle sitä suunnitellaan. Osallistujien tarpeet sekä osaamistaso vaikuttavat merkittävästi sisällön suunnitteluun ja esitystapaan.

Käsillä työtään tekevä kohdeyleisö ymmärtää mahdollisesti helpommin käytännönläheisiä oppeja sekä kuvia koulutuksessa. Numeroiden parissa työskentelevät puolestaan pitävät selkeistä askel askeleelta ohjeista, joissa ei jätetä mitään harkinnan varaan. Tunnista yleisösi ja onnistut koulutuksen tavoitteissa.

Webinaari on hyvä keino kouluttaa yleisöä, jonka oppimisen tasoa ei ole välttämätöntä seurata koulutuksen jälkeen. Verkkokurssialustan avulla voi organisaatio taas seurata kaikkien kouluttautuvien osaamista yhdessä paikassa. Mieti kenelle koulutus järjestetään, jotta voit valita sopiiko webinaari vai verkkokurssi paremmin juuri kyseiseen tilanteeseen.

Pohditko mikä opetusmenetelmä sopii yleisöllesi? Tutustu erilaisiin digitaalisiin opetusmenetelmiin.

3. Tekninen valmistelu

Tekninen valmistelu on olennaista, kun järjestetään webinaari tai verkkokurssi. Kurssi ei ole toimiva, mikäli sitä ei voida seurata kunnolla. Pohdi siis antaako valitsemasi verkkokurssialusta sinulle mahdollisuudet järjestää kurssi paremmin, kuin mihin webinaarit pystyvät.

Etäkoulutuksen aikana tulee varmistaa omien laitteiden sekä käytettävän alustan toimivuus. On myös hyvä varmistaa osallistujilta, että heidän laitteensa toimivat moitteettomasti, jotta tiedät heidän pystyvän seuraamaan koulutusta.

Erilaiset tekniset ongelmat osallistujilla ovat hyvin yleisiä. Voit välttää tiettyjä ongelmia valitsemalla sopivan verkkokurssialustan koulutuksellesi. Pystyt seuraamaan kuinka paljon kurssin materiaalista on päätynyt koulutettavien luettavaksi ja näet selkeästi, jos henkilö ei ole edennyt kurssilla riittävästi.

Liitä vuorovaikutus osaksi verkkokurssia - tätä kautta lisäät keskittymistä ja mielekkyyttä.

4. Mahdollista vuorovaikutus

Osallistujat voivat päästä esitykseen paremmin mukaan, kun heille annetaan mahdollisuuksia vaikuttaa koulutuksen kulkuun. Vuorovaikutusmahdollisuudet voivat olla pieniä yksittäisiä keskusteluita, kysymyksiä tai mielipiteitä.

Koulutuksissa voidaan järjestää osallistujat esimerkiksi pienryhmiin, jossa oppimista tapahtuu keskitetysti. Lyhyitä pienryhmä kokoontumisia käyttämällä, osallistuvat pysyvät jatkuvassa valppaudessa ja jaksavat keskittyvät paremmin koulutukseen sekä sisäistämään asioita monipuolisemmin.

Verkkokurssin suorittaminen ei välttämättä mahdollista samanlaisia vuorovaikutusmahdollisuuksia, kuin webinaari. Oikea verkkokurssialusta voi kuitenkin mahdollistaa vuorovaikutusta kurssien aikana. Osallistujat voivat antaa kommentteja tai palautetta sopivissa väleissä, mikä aktivoi koulutuksen aikana ajattelemaan oppimaansa tietoa monipuolisemmin.

Entäs saavutettavuus – sehän on tärkeää? Lue artikkelimme saavutettavuudesta digioppimisessa.

5. Luo selkeä aikataulu

Koulutus tulee aikatauluttaa selkeästi, jotta se toimii tehokkaasti. Kun aikaa on varattu riittävästi, kurssilla pääsee kertomaan kaikki tarvittavat asiat ja koulutettavien aika käytetään tehokkaasti.

Webinaarin aikatauluttaminen on olennaista, koska aikaresurssit ovat rajallisia. Määrittele selkeät aikataulut koulutettaville asioille, jotta tiedät varmasti puhuvasi riittävästi oikeista aiheista. Silloin webinaarin järjestäminen onnistuu parhaalla tavalla, etkä käytä aikaa ylimääräisiin asioihin.

Verkkokurssi on mahdollista aikatauluttaa huomattavasti helpommin, kuin webinaari. Verkkokursseja rakentaessa tulee kuitenkin ottaa huomioon koulutettavien oma ajankäyttö ja suunnitella kurssin aikataulu sen mukaisesti. Kiireessä suoritettava verkkokurssi ei mahdollista oppimista yhtä tehokkaasti, kuin hyvin aikataulutettu kurssi.

Videot ja keskustelu rakentavat onnistuneen verkkokurssin.

6. Aloita koulutus keskustelulla

Kurssin voi aloittaa helposti keskustelulla, jolloin osallistujat voivat kokea olevansa tärkeitä alusta alkaen. Koulutuksen seuraaminen voi olla haastavaa, mikäli siitä tulee tunne, ettei sitä ole suunnattu juuri kyseisille osallistujille.

Osallistujat voivat webinaarissa esimerkiksi keskustella aluksi siitä, mitä he odottavat webinaarilta tai miten heidän päivänsä on sujunut. Tällainen pieni keskustelu voi auttaa ihmisiä olemaan valppaampia seuraamaan koulutusta.

Verkkokursseja voi aloittaa myös osallistamalla ihmisiä keskusteluun. Kurssin voi aloittaa esimerkiksi ryhmäharjoitteella, jossa jokainen osallistuja vastaa yhteen kysymykseen ennen kurssin alkua. Muut osallistujat voivat esimerkiksi kommentoida muiden vastauksiin ja sitä kautta voi mahdollistaa verkkokurssin aikana osallistumisen yhtä aikaa kurssin seuraamisen kanssa.

7. Riittävästi taukoja

Oli kyse sitten verkkokurssista tai webinaarista, koulutuksen aikana kannattaa pitää riittävä määrä taukoja. Asiat jäävät paremmin koulutettaville mieleen ja keskittymiskyky pysyy korkealla koko koulutuksen ajan.

Mikäli tuotat verkkoalustalla toteutettavaa kurssia, tauota kurssipäiväsi. Taukojen avulla voit antaa koulutettaville aikaa sisäistää tietoa kurssin materiaalista huomattavasti paremmin. Nopeammat koulutettavat saattavat suorittaa liikaa lyhyellä aikavälillä, joten taukojen avulla pystyt rajoittamaan verkkokurssin suorittamista.

Webinaarin ei tarvitse olla suoritettuna yhteen putkeen. Varsinkin useita tuntia kestävässä webinaarissa kannattaa koulutettaville antaa mahdollisuuksia käydä esimerkiksi pienellä kahvitauolla koulutuksen aikana. Kurssin sisältöä on helpompaa sisäistää, kun kuuntelijat ovat päässeet hetkeksi tauolla nollaamaan aivojaan.

Laadukas sisältö jää mieleen ja opettaa.

8. Laadukas sisältö

Laadukas sisältö on tärkeämpää kuin koulutuksen pituus tai materiaalin laajuus. Sisällön tulee olla osallistujille oleellista sekä kiinnostavaa. Laadukkaan ja oikeanlaisen sisällön varmistamiseksi, voit tehdä esimerkiksi kyselyn ennen kurssin alkamista.

Kyselyn avulla pystyt selvittämään, mitä osallistujat odottavat oppivansa verkkokurssin tai webinaarin tuloksena. Yksittäinen tiedustelu voi ohjata kurssia parempaan suuntaan ja auttaa sinua tekemään laadukkaampaa sisältöä koulutukselle.

Verkkokurssien järjestäminen on turhaa, mikäli sisältöä ei ole suunniteltu huolellisesti. Käytä verkkokurssin sisällön suunnitteluun resursseja, jotta tiedät sen sisältävän laadukasta materiaalia. Koulutuksia voi joutua järjestämään useampaan kertaan, mikäli sisältö ei auta työntekijöitäsi oppimaan koulutettavaa asiaa.

Videot ovat myös hyvä tapa tuottaa laadukasta sisältöä. Pidä huoli, että verkkokurssit pitävät sisällään enemmän videomateriaalia, jotta verkkokurssien koulutuksen seuraaminen pysyy mielekkäänä. Videoiden avulla voit näyttää usein enemmän tarkempaa sisältöä suoraan ja voit tehdä etukäteen nauhoitetun videon huolellisesti koulutusta varten.

Miten verkkokurssin sisältö jaellaan osallistujille? Kerromme muun muassa tästä aiheesta lisää artikkelissamme, jossa autamme kiinnittämään huomiota erilaisiin digitaaliseen oppimisympäristön valintaan liittyviin asioihin.

9. Kerää palautetta

Kyselyitä ei tarvitse tehdä ainoastaan etukäteen, vaan niitä kannattaa tehdä myös kurssin päätyttyä. Keräämällä palautetta saat tietoa siitä, miten koulutukset toimivat ja millä tapaa niitä tulisi kehittää jatkossa. Ihmiset vastaavat usein mielellään kyselyihin, jotta kursseja ja niiden sisältöä voidaan kehittää entistä oleellisemmaksi.

Ihmiset pitävät myös palautteen antamisesta. Koulutuksestasi voi jäädä parempi tunne osallistujille, kun he pääsevät antamaan palautetta ja kokevat pääsevänsä vaikuttamaan kurssin sisältöön.

Varsinkin kun kursseja näytetään suurelle määrälle ihmisiä, kannattaa niiden kehittämisessä käyttää palautteita. Jotkut asiat voivat jäädä koulutuksessa epämääräiseksi, etkä ilman kyselyitä saisi tietää, minkä osa-alueen kannalta kurssin sisältöä pitäisi kehittää jatkossa.

10. Opi jatkuvasti

Koulutusten pitäminen on jatkuvaa työtä sekä kehittämistä. Palautteen saaminen sekä esiintyminen, kehittävät jatkuvasti koulutuksen laatua ja ajan kuluessa tulet entistä paremmaksi kouluttajaksi.

Osaamisen lisäksi myös toimialat muuttuvat jatkuvasti. Seuraa alan trendejä ja pidä koulutuksesi ajan tasalla. Näin tiedät tarjoavasi ajantasaista tietoa osallistujille, jolloin osallistuja saa kaiken irti koulutuksestasi.

Uutta oppimalla voit käyttää tietoja rakentaaksesi entistä parempia kursseja jatkossa. Vanhat verkkokurssit voi olla hyvä päivittää uudella tiedolla, jotta sisältö pysyy ajantasaisena. Teet huomattavasti vähemmän ylimääräistä työtä, mikäli pidät huolen verkkokurssisi sisällön ajantasaisuudesta.