Skip to main content
Verkko-oppiminen

Digitaaliset opetusmenetelmät – oletteko kokeillut näitä 8 tapaa edistää oppimista?

Digitaaliset opetusmenetelmät ovat kehittyneet vuosien varrella ja erilaisia opetusmenetelmiä kehitetään jatkuvasti. Nykypäivänä jopa ylioppilaskirjoitukset tehdään täysin digitaalisesti vuoden 2016 uudistuksen jälkeen ja koko koulutusmaailma on menossa kohti digitaalisia opetusmenetelmiä.

Hyvän verkko-oppimisen ja opetusmenetelmien hallinnan edellytys on luotettava verkko-oppimisympäristö. Sen avulla voidaan toteuttaa parempia opetusmenetelmiä, jotka auttavat oppijoita omaksumaan uusia asioita.

Lue lisää digitaalisista opetusmenetelmistä ja miten ne liittyvät digitaalisen oppimisympäristön valintaan.

Digitaaliset opetusmenetelmät

Erilaisia opetusmenetelmiä joita voidaan hyödyntää myös digitaalisesti

Digitaalisen aikakauden myötä opetusmaailma on kokenut merkittävän muutoksen. Perinteiset luokkahuoneopetusmenetelmät ovat saaneet rinnalleen digitaalisia vastineitaan, jotka tarjoavat monipuolisia ja joustavia tapoja opiskella ja opettaa.

Tarkastellaanpa erilaisia opetusmenetelmiä, jotka ovat sovellettavissa digitaalisiin oppimisympäristöihin.

1. Opetusvideot ja webinaarit

Video-opetusmateriaalit ja suorat webinaarilähetykset mahdollistavat tiedon jakamisen laajalle yleisölle paikasta riippumatta. Valmiilla video-oppailla ja materiaaleilla oppija voi käydä tietoa läpi omassa tahdissaan ajasta ja paikasta riippumatta. Webinaari taas mahdollistaa paremman vuorovaikutuksen verkossa ja kommunikoinnin sekä muiden opiskelijoiden, että kouluttajan kanssa.

2. Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirja on opetusmenetelmä, jossa uutta oppisisältöä yhdistetään vanhaan tietoon. Oppimispäiväkirja tukee opiskelijaa aktiivisesti rakentamaan omaa tiedon käsittelyään. Siinä opitaan paremmin reflektoimaan omaa osaamistaan. Oppimispäiväkirja lisää opiskelijoiden ja opettajien välistä vuorovaikutusta, ja opettaja voi antaa palautetta reaaliaikaisesti.

3. Roolipelit

Roolipelit ovat opetusmenetelmä, jossa opiskelijat esittävät eri rooleja ja käyvät läpi esim. työtilanteita. Tyypillinen tilanne voi olla esimerkiksi myyntitilanne, jossa toinen esittää myyjää ja toinen ostajaa. Molemmat pääsevät kehittämään omaa kriittistä ajatteluaan asettumalla toiseen rooliin, joka mahdollistaa tämän opetusmenetelmän suurimmat hyödyt.

Rooleja voidaan vaihtaa ja näin opettajan on helppoa havaita mikä rooli on kenellekin luontevin. Roolipelit kasvattavat myös koulutettavan luottoa omaan osaamiseensa ja kykyä miettiä asioita monista eri näkökulmista.

4. Ongelmalähtöinen oppiminen

Ongelmalähtöinen oppiminen pohjautuu siihen ajatukseen, että asiat opitaan siinä järjestyksessä, kun tietoa on tarkoitus käyttää myös käytännön tasolla. Tämä opetusmenetelmä ei perustu pelkkään teoriaan, vaan sitä voidaan soveltaa myös ammatilliseen oppimiseen.

Ongelmalähtöisen oppimisen ajatuksena on se, että ei opetella esimerkiksi ensin mikä ruuvimeisseli on, vaan lähdetään korjaamaan laitetta ja opetellaan tarvittavien työkalujen käyttö sitä mukaan, kun niitä tarvitaan. Tämä opetusmenetelmä auttaa opiskelijoita oppimaan asiat käytännössä ja jälkikäteen voidaan syventyä opittuihin asioihin tarkemmin tarvittaessa.

5. Oppimiskahvila (Learning cafe)

Oppimiskahvila on menetelmä, missä keskitytään ratkaisemaan tiettyjä ongelmia ryhmässä. Ajatuksena on jakaantua pienempiin ryhmiin ja lähteä kyselemään ja vastailemaan tiettyihin ongelmiin.

Yksi henkilö jää aina edelliseen ryhmään kertomaan, miten keskustelut ovat edenneet. Kahvilaan jäänyt osallistuja kertoo muille miten edelliset keskustelut ovat edenneet. Tämä mahdollistaa erilaiset näkökulmat ja uuden oppimisen. Tätä menetelmää voidaan soveltaa helposti myös digitaalisissa oppimisympäristöissä.

6. Sanatennis

Sanatenniksessä voidaan esimerkiksi heitellä fyysisesti tennispalloa opiskelijoiden keskuudessa ja kopin saanut kertoo oman näkemyksensä tietystä aiheesta. Tämä fyysinen peli voidaan sovittaa myös digitaaliseen ympäristöön.

Digitaalisessa ympäristössä taas kysymykset voivat siirtyä aina seuraavalle oppijalle ja hän näkee edelliset vastaukset kertauksena omassa näkymässään. Mitä pidemmälle sanatennis etenee, sitä enemmän joutuu itse miettimään omaa vastaustaan.

7. Digitaalisten tehtävien tekeminen

Perinteinen kotitehtävien tekeminen on erittäin tehokas opetusmenetelmä, joka toimii myös digitaalisesti. Tehtäviä voidaan antaa digitaaliseen oppimisympäristöön ja niihin voidaan asettaa tietyt oikeat vastaukset. Näin opetus voidaan osittain automatisoida, ja opiskelija saa palautteen heti vastaukset annettuaan.

Digitaalisten tehtävien avulla opettaja tietää opiskelijoiden sisäistävän tarvittavat opinnot ja asiat etenevät mallikkaasti eteenpäin. Opetus voidaan osittain asettaa siis opiskelijan vastuulle ja siinä opitaan itse etsimään sekä sisäistämään opittua tietoa.

8. Opetuksen pelillistäminen

Kaikki edellä mainitut olevat asiat voidaan pelillistää ja toteuttaa kiinnostavammin digitaalisen oppimisympäristön kanssa, jotka tukevat oppimisen etenemistä.

Pelielementtien, kuten pisteiden, merkkien ja edistymispalkkien lisääminen opetukseen voi lisätä motivaatiota ja tehdä oppimisesta hauskempaa. Erilaiset digitaaliset alustat tarjoavat monipuolisia välineitä pelillistämiseen. Seuraavaksi käsittelemme niitä.

Lue toinen artikkelimme siitä, miten pelillisyys e-learningissa innostaa oppimaan!

Hyvä digitaalinen oppimisymäristö auttaa kehittämään opetusmenetelmiä paremmaksi

Huomioi nämä asiat digitaalinen oppimisympäristössä, jotta voit suunnitella parhaat opetusmenetelmät koulutusten tekoon

Digitaalinen oppimisympäristö tarjoaa modernin alustan opetukselle ja luo perustan tehokkaalle oppimiselle. Valitsemasi opetusmenetelmät on sovitettava ympäristöösi, sillä kaikki menetelmät eivät välttämättä sovellu jokaiseen järjestelmään.

Huomioi toimintavarmuus

Opiskelijoiden ja koulutettavien tulee pystyä suorittamaan opinnot suunnitellussa aikataulussa. Joustava ja luotettava oppimisalusta tukee opiskelun sujuvuutta. Koulutuksen suunnittelutyökalujen tulee olla intuitiivisia, jotta niiden käyttöön ei kulu liikaa resursseja. Oikein valittu alusta on helppokäyttöinen sekä opettajalle että oppijalle.

Mitattavuus on A ja O

Opettajan tai kouluttajan tulee pystyä seuraamaan opetuksen etenemistä ja koulutusten tavoitteiden täyttymistä. Erityisesti monimutkaisissa opetuskokonaisuuksissa on olennaista ymmärtää, missä vaiheessa kukin opiskelija on. Laadukkaan alustan avulla voidaan seurata opiskelijoiden edistymistä, ja yrityksissä koulutuksen etenemistä voi monitoroida niin työntekijöiden, asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneidenkin osalta.

Muista skaalattavuus toiminnan kehittyessä

Oppimisympäristön valinnassa on otettava huomioon tulevaisuuden tarpeet. Valitse alusta, joka vastaa pitkän aikavälin odotuksiin ja joka minimoi tarpeen tehdä lisäinvestointeja myöhemmin. Oikeaoppisesti valittu oppimisympäristö voi joustavasti mukautua erilaisiin opetusmenetelmiin, mikä tekee koulutuksen järjestämisestä sujuvampaa.

Lue myös laajempi artikkelimme digitaalisen oppimisympäristön valinnasta!

Digitaalisen opetusympäristön avulla myös opetuksen suunnittelu helpottuu

Digioppimisympäristö FlowLMS

Xoompointin FlowLMS tarjoaa ominaisuuksiltaan ylivoimaisen alustan opetukseen, mutta se on siitä huolimatta helppokäyttöinen. Sen ympärille voidaan rakentaa organisaation tarpeiden mukaan parhaat opetusmenetelmät kouluttajille ja opettajille. Opetus on helposti mitattavissa ja on siksi erinomainen ympäristö kouluttajan ja opettajan näkökulmasta.

FlowLMS:n mahdollistaa mielekästä oppimista laitteesta riippumatta ja käyttäjäkokemuksesta tinkimättä. Ota meihin yhteyttä ja rakennetaan yhdessä sinun organisaatiollesi sopiva digitaalinen oppimisympäristö!