Skip to main content
Verkko-oppiminenVerkko-oppimisympäristötSisällöntuotanto

Saavutettavuus digioppimisessa – Miten rakennetaan hyvä verkkokoulutus?

By 9.8.20221 maaliskuun, 2023No Comments
saavutettavuus digioppimisessa

Saavutettavuus digioppimisessa on kaikkien käyttäjien huomioimisesta. Siitä, kuinka hyvin verkkoympäristössä toimiva palvelu tai informaatio on kaikkien käyttäjien ulottuvilla ikään, kehitystasoon, fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn tai mihin tahansa muuhun yksilölliseen ominaisuuteen katsomatta.

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Termejä saavutettavuus ja esteettömyys käytetään usein toistensa synonyymeina. Digioppimisen, kuten minkä tahansa verkkopalvelun suunnittelussa on erityisen tärkeää huomioida saavutettavuustekijät, jotka takaavat sen, että palvelut ovat kaikkien käyttäjien hyödynnettävissä.

Kokosimme tähän artikkeliin joitakin konkreettisia vinkkejä saavutettavan verkkokurssin rakentamiseen.

Miksi ja miten rakentaa osallistava ja saavutettava verkkokoulutus?

Verkkokoulutus mahdollistaa henkilöstön osaamisen kehittämisen ajasta ja paikasta riippumatta. Esteettömäksi suunniteltu ja toteutettu verkkokoulutus on avain kaikille parhaaseen mahdolliseen koulutuskokemukseen.

Jotta verkkokoulutus olisi kaikkien saatavilla, kurssin suunnittelussa ja rakentamisessa tulisi ottaa huomioon seuraavat asiat:

Fyysiset haasteet ja motoriset häiriöt: Vaatiiko kurssi tai sen tehtävät navigointia hiirellä tai näppäimistöllä? Kurssin toimintojen suorittamisen ei pitäisi vaatia sormi- tai hiirinäppäryyttä.

Näkövaikeudet: Toimiiko kurssisi henkilöille, joilla on heikentynyt näkö, jotka ovat sokeita tai joilla on vaikeuksia nähdä erilaiset värikontrastit

Kuulovaikeudet: Rakentuuko osa koulutuksestasi ääni- tai videotiedostoista, jotka voivat jäädä kuurolta tai huonokuuloiselta oppijalta saavuttamatta

Lukihäiriöt: Onko kurssin tekstit selkeää sekä kielellisesti että visuaalisesti, jotta niitä on helppoa lukea ja ymmärtää?

Saavutettava digioppimisen verkkokoulutus on osallistava ja esteettömäksi suunniteltu. Toteutettu koulutus palvelee kaikkia näitä ryhmiä. Kun verkkokoulutuksessa otetaan huomioon esteettömyys jo suunnitteluvaiheessa, säästetään ylimääräistä työtä, kun kurssia ei tarvitse suunnitella ja toteuttaa kullekin ryhmälle erikseen.

verkkokoulutus

Saavutettavuus digioppimisessa – Verkkokoulutuksen tarkistuslista

Mistä aloittaa esteettömän koulutuksen suunnittelu? Kokosimme alle tarkistuslistan, jonka avulla voit tehdä verkkokoulutuksestasi esteettömän ja osallistavan heti alusta alkaen.

1. Mieti kontrastit

Keskiharmaa teksti vaaleanharmaalla taustalla näyttää ehkä hyvältä ruudulla, mutta monelle oppijalle se tuottaa hankaluuksia. Näkövammaisten tai huononäköisten oppijoiden on vaikeaa tai jopa mahdotonta lukea tekstiä ilman voimakasta kontrastia.

Kannattaa siis käyttää selkeitä eroja väreissä fonttien ja taustojen välillä sekä tärkeimmissä navigointielementeissä. Ota huomioon nämä vinkit:

  • Varmista, että valikkopainikkeet ja kaikki elementit, joita oppija etsii näytöltä ja napsauttaa, erottuvat selvästi.
  • Selvennä navigointielementtejä tekstein tai tunnistettavin symbolein.
  • Käytä kaavioiden grafiikassa sekä värejä, että erilaisia pintakuviointeja, jotta oppija erottaa grafiikat helposti toisistaan.
2. Erota otsikot muusta tekstistä

Tee otsikoistasi erottuvat. Eri fonttien ja tekstikokojen käyttäminen eri otsikkotasoilla helpottaa sisällön jäsentämistä ja lukemista. Otsikoiden merkitseminen oikeilla tyyleillä (H1, H2 jne.) on tärkeää näytönlukijoiden kannalta. Näytönlukijat tunnistavat nämä tunnisteet ja ilmoittavat muutoksista näkövammaisille oppijoille.

3. Tekstitä video- ja äänimateriaalit

Huomioi kuulovammaiset oppijat tekstittämällä videot sekä tarjoamalla tekstitykset myös äänitiedostoille. Käytä erilaisia medioita edistämään erilaisten oppijoiden oppimista sekä pitämään sisältö kiinnostavana. Tekstitykset auttavat kuulovammaisia, mutta ne tekevät koulutuksesta osallistavampaa myös niille, jotka eivät osaa kieltä sujuvasti tai niille, jotka eivät ole auditiivisia oppijoita.

4. Kuvaile visuaalisia elementtejä

Erilaisten medioiden käyttö kurssien sisällöissä lisää digioppimisen tehokkuutta. Saavutettavuuden näkökulmasta visuaalista sisältöä ei tarvitse vähentää. Varmista, että teet visuaalisista elementeistä helposti ymmärrettäviä lisäämällä niihin tekstikuvaukset tai vaikkapa äänen selventämään infograafeja tai muuta visuaalista sisältöä.

Jos esimerkiksi lisäät sisältöösi infograafin asiakassuhteen elinkaaresta, lisää vaihtoehtoinen eli ALT-teksti kuvan metatietoihin (jos sisällöntuotannon ohjelmisto mahdollistaa tämän) tai kuvan alle. Kun kirjoitat infograafista kirjallisen yhteenvedon, näytönlukijat pystyvät kuvaamaan infograafin sisällön oppijalle. Tai jos käytät sisältönä animaatioita tai videoita, lisää käsikirjoitustekstiin kommentteja, jotka kuvaavat tapahtumia animaatiossa tai videossa.

5. Suunnittele navigaatio huolella

Digioppimissisällöstä saa enemmän irti, kun oppija on vuorovaikutuksessa päätelaitteen kanssa. Useimmiten se tarkoittaa jonkin ruudulla olevan asian osoittamista tai napsauttamista hiirellä. Mutta niille, joilla on fyysisiä haasteita, hiiren käyttäminen voi olla este sisällön saavuttamiselle.

Merkitse kaikki hiiren käyttöä vaativat toiminnot selkeästi ja aseta napsautettavat elementit riittävän kauaksi toisistaan. Esimerkiksi monivalintatehtävän tekeminen voi olla hankalaa, jos kaikki valinnat ovat lähellä toisiaan. Vedä ja pudota -tehtävä voi olla hankala niille, joilla on ongelmia käden tarkan liikuttamisen kanssa.

Voit ratkaista tämäntyyppiset ongelmat vaihtoehtoisilla pikanäppäimillä. Useat sisällöntuotannon ohjelmistot antavat mahdollisuuden liikkua näytöllä sarkain- tai nuolinäppäimien avulla ja valinnan voi suorittaa enter-painiketta napsauttamalla.

6. Jäsentele sisältö järkevästi

Pitkien tekstien lukeminen voi olla haasteellista itse kullekin. Kun suunnittelet sisältöjä verkkoon, pilko oppisisältö pienempiin, helposti omaksuttaviin kokonaisuuksiin, joista jokainen keskittyy vain yhteen aiheeseen.

7. Käytä erilaisia sisältötyyppejä

Yksi digioppimisen eduista on, että voit sisällyttää siihen erilaisia sisältötyyppejä. Erilaiset sisältötyypit edistävät myös erilaisten oppijoiden mahdollisuutta omaksua sisällöt helpommin. Sisällytä oppimateriaaliisi tekstin lisäksi myös ääntä, videoita sekä kuvia. Anna oppijoiden päättää, miten heidän on helpointa omaksua oppisisällöt.

8. Käytä selkeää kieltä

Kirjoita tekstisisällöt siten, että sanamuodot ovat selkeitä ja yksinkertaisia. Vältä pitkiä lauseita, vaikeita lauserakenteita ja jos mahdollista, älä käytä turhaan vierasperäisiä ilmaisuja asioista.

Huomioi opiskeluohjeita kirjoittaessasi myös liikuntarajoitteiset tai oppijat, joilla on muita rajoitteita. Jos esimerkiksi pyydät klikkaamaan oikeata vastausta, voi klikkaaminen olla mahdotonta liikuntarajoitteiselle ihmiselle, jolla on vaikeuksia käyttää hiirtä sujuvasti. Jos taas pyydät klikkaamaan punaista painiketta, se tuo ongelmia näkövammaiselle tai värisokealle oppijalle. Mieti siis sanamuodot yleisemmäksi. Voit esimerkiksi ilmaista asian näin: valitse oikea vastaus tai valitse alla oleva painike saadaksesi lisätietoa. Pienet muutokset tekstissä lisäävät selkeyttä ja ehkäisevät oppijan turhautumista.

9. Hyödynnä myös verkko-oppimisympäristön sekä sisällöntuotannon työkalun esteettömyysominaisuuksia

Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, hyödynnä jo olemassa olevia työkaluja. Verkko-oppimisympäristösi sisältää mahdollisesti teknologiaa, joka edistää saavutettavuutta. Se voi sisältää tai siihen voidaan liittää esimerkiksi näytönlukuohjelmisto. Sisällöntuotannon työkaluissa voi olla valmiina esimerkiksi mahdollisuus lisätä ALT-tekstit. Käytössäsi voi olla myös zoomaustoiminto, jolloin oppija voi suurentaa ruudulla olevaa kuvaa. Joissakin ohjelmistoissa on mahdollista lisätä sisällöt teksteinä kuhunkin näyttöön. Myös sellaisia sisällöntuotannon ohjelmistoja on olemassa, joissa oppija voi itse asettaa saavutettavuustilan päälle.

Lopuksi

Saavutettavuusvaatimukset täyttävän verkkokoulutuksen toteuttaminen alkaa huolellisesta suunnittelusta. Jo käsikirjoitusvaiheessa on hyvä tunnistaa verkko-oppimisessa käytettävän materiaalin ominaisuudet, jotta ne voidaan esittää mahdollisimman saavutettavasti. Jos saavutettavuuden toteuttaminen tuntuu mielestäsi hankalalta tai sinulla heräsi aiheesta jotain kysyttävää, ota meihin yhteyttä – autamme mielellämme!

 

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta astui voimaan 1.4.2019. EU:n saavutettavuusdirektiivi koskee julkishallinnon verkko- ja mobiilipalveluita. Mukaan kuuluvat esimerkiksi kunnat, koulut ja virastot. Vaatimusten piiriin kuuluvat myös vesi- ja energiahuolto sekä liikenne ja posti. Lisäksi se koskee tahoja, jotka saavat valtiolta tukea verkkopalveluihin.