Skip to main content
Verkko-oppimisympäristöt

Koulutusrekisteri helpottaa henkilöstön pätevyyksien hallintaa

By 25.9.202317 lokakuun, 2023No Comments

Henkilöstön osaamiseen ja pätevyyksiin panostaminen on monessa yrityksessä laadun parantamisen tärkein elementti. Laadun lisäksi pätevyyksiä koskettaa erityisesti työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyvät lainsäädännölliset velvoitteet.

Pätevyyksien hallinnan keskiössä ovat pätevyyksien ajantasaisuus, koulutuksen järjestäminen ja tiedon hallinta. Yksi keino tämän monitahoisen asian hallinnointiin on digitaalinen koulutusrekisteri.

Mutta kuinka koulutusrekisteri toimii? Miten kehittämämme digitaalinen oppimisympäristö, FlowLMS, liittyy asiaan ja erottuu muiden pätevyyden hallintaan soveltuvien ohjelmistojen joukosta? Tässä artikkelissa sukellamme syvemmälle aiheeseen.

Henkilöstön pätevyyttä voidaan hallinnoida koulutusrekisterin avulla

Ovatko henkilöstön pätevyydet oikein ja ajan tasalla?

Kuvitellaanpa yritys, jolla on satoja työntekijöitä eri puolilla maata. Monessa työtehtävässä on lain mukaan vaadittu pätevyys, ja pätevyydet ovat voimassa eri pituisia aikoja.

Muun muassa työturvallisuus-, tulityö- ja ensiapukorttien kurssit täytyy suorittaa aikataulussa, jotta toiminta on asianmukaista. Ilman keskitettyä järjestelmää, yrityksen esihenkilöiden ja HR-osaston täytyy käydä läpi satoja dokumentteja varmistaakseen, että jokaisen työntekijän pätevyystiedot ovat ajan tasalla.

Koulutustietojen ja pätevyyksien hallinta aiheuttaa haasteita erityisesti suurissa yrityksissä

Erityisesti suurissa yrityksissä, missä henkilöstömäärä on suuri ja osaamistarpeet moninaiset, tietojen hallinta ja koulutusten järjestäminen voi olla haastavaa. Tiedot koulutuksista, pätevyyksistä ja osaamisista saattavat olla hajallaan eri järjestelmissä tai jopa paperilla. Tällöin yksittäisen työntekijän osaamistason tarkastelu voi olla vaikeaa, jopa mahdotonta.

Myöskään Excel-taulukoiden ja paperidokumenttien käyttö ei ole tehokasta eikä luotettavaa. Monessa yrityksessä koulutusten ajantasaisuus on puutteellista ja se voi ilmentyä monenlaisina haasteina:

  • Pätevyyden voimassaolotiedot ovat vaikeasti löydettävissä tai niitä ei ole
  • Käytyjä koulutuksia ei pystytä todentamaan
  • Henkilön osaamista ei pystytä todentamaan
  • Myöskään perehdytykselle ei jää aikaa.

Tämän vuoksi koulutuksien hallintaan kannattaa valita koulutusrekisteri, joka on tarkoitettu koulutusten hallinnointiin sekä integroitu pätevyyksien ajan tasalla pitämiseen.

FlowLMS:n digitaalinen oppimisympäristö on rakennettu niin, että voit seurata henkilöstön pätevyyksien ajantasaisuutta helposti samasta paikasta, missä koulutuksetkin organisoidaan. Näin et tarvitse kahta eri järjestelmää tietojen hallintaan.

FlowLMS on digitaalinen oppimisympäristö ja koulutusrekisteri samassa paketissa

FlowLMS – digitaalinen oppimisympäristö ja koulutusrekisteri yhdessä ja samassa järjestelmässä

FlowLMS on digitaalinen oppimisympäristö, johon koulutusrekisteri on suunniteltu suoraan osaksi järjestelmää. Järjestelmän verkkokoulutusominaisuuksien ja siihen yhdistetyn pätevyysrekisterin avulla turvallisuusperehdytykset ja työmaakohtaiset perehdytykset ovat aina ajantasalla, olipa kyse sitten verkossa- tai muilla tavoin suoritetuista koulutuksista ja pätevyyksistä.

Kun kaikki asiat hallinnoidaan keskitetysti yhdessä paikassa, on henkilöstön kouluttamisesta ja pätevyyksistä huolehtiminen helpompaa. Tämä yhdistettynä koulutusrekisteriin luo vahvan kokonaisuuden, joka tukee yrityksen henkilöstön osaamisen ja turvallisuuden hallintaa.

Pätevyyksien hallinta keskitetysti yhdessä paikassa

Digitaalinen koulutusrekisteri eliminoi erilliset tiedostot ja Excel-listaukset ja mahdollistaa koulutus- ja pätevyystietojen automatisoidun hallinnan ja raportoinnin. Tämä säästää valtavasti aikaa ja vaivaa. Digitaalinen oppimisympäristö FlowLMS tarjoaa ratkaisun myös tähän haasteeseen, keskittämällä kaikki tarvittavat koulutus- ja pätevyystiedot yhteen paikkaan.

Työntekijän pätevyydet, kuten tulityö- ja ensiapukortti, ovat helposti tarkistettavissa ja niiden voimassaoloaikaa voidaan seurata

Tiedonhallinta on yksi keskeisimmistä haasteista suurissa organisaatioissa. FlowLMS tuo ratkaisun tähän ongelmaan tarjoamalla keskitetyn paikan, josta voidaan tarkistaa yksittäisen työntekijän pätevyydet ja koulutukset. Työnjohto ja HR saavat kätevästi selville, kuka on pätevä esimerkiksi suorittamaan tulitöitä tai antamaan ensiapua. Lisäksi järjestelmässä voidaan seurata näiden pätevyyksien voimassaoloaikaa, jolloin varmistetaan, että kaikki työntekijät täyttävät vaaditut kriteerit.

Lähikoulutusten suunnittelun lisäksi myös etäkoulutukset onnistuvat helposti

FlowLMS:n koulutusrekisteri helpottaa kaikkien tulevien koulutusten kokoamista yhteen paikkaan. Tämä selkeyttää koulutussuunnitelmia ja varmistaa, että työntekijät, esimiehet ja henkilöstöhallinto ovat kaikki tietoisia tulevista koulutusmahdollisuuksista.

Koulutuskategoriat helpottavat tietyn koulutuksen löytämistä ja niihin ilmoittautumista. Tämä selkeys auttaa myös esimiehiä ja koulutusvastaavia koordinoimaan koulutuksia paremmin. Mikäli kurssisisältö antaa myöden, kurssitarjonta voidaan helposti jaella suoraan FlowLMS:n kautta henkilöstön saataville.

Etäkoulutukset eivät ainoastaan lisää osallistujien motivaatiota, vaan myös säästää kustannuksia, kun fyysisten tilojen ja materiaalien tarve vähenee. Lisäksi, jatkuvaan oppimiseen kannustava ympäristö auttaa organisaatioita pysymään kilpailukykyisinä nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Pätevöitynyt henkilöstö – laadukkaampaa ja turvallisempaa työtä

Henkilöstön pätevyys ei ole ainoastaan suorituskyvyn mittari – se on myös laadun ja turvallisuuden tae. Kun työntekijät ovat koulutettuja ja päteviä, he voivat tehdä työnsä laadukkaammin, vähemmällä virheiden riskillä ja suuremmalla itseluottamuksella. FlowLMS tarjoaa työnantajille välineet varmistaa, että heidän henkilöstönsä on paitsi koulutettu myös pätevöitynyt tehtäviinsä.

Pätevyydet ovat erityisen tärkeää aloilla, joilla on korkeat turvallisuusvaatimukset. Esimerkiksi tulitöitä tekevän työntekijän on oltava varma osaamisestaan ja pätevyyksistään. FlowLMS:n koulutusrekisteriominaisuuden kautta yritykset voivat seurata, että jokainen työntekijä on suorittanut tarvittavat koulutukset ja testit, ja näin ollen on pätevä suorittamaan tehtävänsä turvallisesti ja laadukkaasti. Laadukas ja pätevä henkilöstö ei ainoastaan paranna työn laatua ja turvallisuutta, vaan myös vahvistaa yrityksen mainetta ja asiakassuhteita.

Lähes 100 % varmuus pätevyyksien ajantasaisuudesta!

Kun pätevyyksien voimassaoloaika lähestyy loppuaan, FlowLMS:n automatisoidut muistutukset huolehtivat siitä, että sekä työntekijä että esimies ovat tietoisia tulevasta pätevyyden uusimistarpeesta. Järjestelmä voi myös tuottaa yksityiskohtaisia raportteja voimassaoloajoista, mahdollistaen helpomman suunnittelun ja resurssitehokkuuden.

FlowLMS:n ansiosta voit olla varma siitä, että henkilöstösi on aina koulutettu ja valmis uuteen työpäivään. Näin voit olla 100 % varma siitä, että pätevyydet ovat aina ajan tasalla.

Haluatko lisätietoja siitä, miten olemme auttaneet yrityksiä parantamaan henkilöstön pätevyyksien hallintaa? Lue asiakastarinamme!

Kiinnostuitko? Pyydä tarjous!

Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä