Skip to main content
AjankohtaistaVerkko-oppiminenSisällöntuotanto

Duuniin ravintolaan -verkkoperehdytys tukee nuorten työelämän alkua

By 25.4.20221 maaliskuun, 2023No Comments

Ravintola-ala tarjoaa monelle nuorelle ensikosketuksen työelämään. Työtehtäviin ei välttämättä vaadita erityistä koulutustaustaa tai aiempaa työkokemusta. Perehtyminen työpaikan käytäntöihin varmistaa sujuvan ja turvallisen työn aloituksen. Restelissä perehdytyksen tasalaatuisuus varmistetaan jatkossa Duuniin ravintolaan -verkkoperehdytyksellä.


Verkkoperehdytys osaksi perehdytysprosessia

Restel-ravintolaketjussa oltiin jo pidempään pohdittu tapoja, miten ketjussa pystyttäisi tukemaan nuoria työntekijöitä heidän työuransa alkutaipaleella ja miten voitaisiin varmistaa, että heidän perehdytysprosessinsa toteutuisi tasalaatuisena toimipaikasta riippumatta.

Tähän tarpeeseen vastaa tekemämme Duuniin ravintolaan -verkkoperehdytys, joka tarjoaa kattavasti tietoa työelämän rooleista ja raameista sekä kertoo työntekijälle hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan työelämässä.

Perehdytys käsittelee asioita, joita nuori ei välttämättä aikaisemmin ole elämässään kohdannut, kuten mistä työsopimuksessa sovitaan, milloin palkka maksetaan, miten toimitaan sairastumistilanteissa ja voiko omiin työvuoroihin vaikuttaa. Perehdytyksessä valotetaan laajasti työelämän pelisääntöjä, kuten esimerkiksi sitä, miten asiattomaan käytökseen voi puuttua.

Verkkokurssin suunnittelussa otettava huomioon kohderyhmä

Verkkokurssin sisällön runko tuli Restelin olemassa olevista ohjeistuksista. Kun perehdytyksen kohderyhmänä on nuoret, kurssimateriaalin tuli olla heitä puhutteleva. Kurssilla on hyödynnetty runsaasti animaatioita eri aihealueiden käsittelyssä. Animaatioiden pääosassa esiintyy Reetta Restel, joka neuvoo uusia työkavereitaan Ellaa ja Nikoa erilaisissa arkipäiväisissä tilanteissa, joita uusi työntekijä voi ravintolassa työskennellessään kohdata. Animaatiot tehtiin Restelin värimaailmaa mukaillen ja koko kurssin kuvituksissa käytettiin animaatioiden kuvamaailmaa.

Alla yksi kurssin animaatioista, jossa Niko on sairastunut ja Reetta Restel neuvoo häntä, kuinka toimia.

Duuniin ravintolaan -perehdytyksen suorittaa jatkossa Restelin jokainen alle 20-vuotias työntekijä ennen ensimmäistä työvuoroaan. Tämän jälkeen uuteen tehtävään ja työelämään perehtyminen jatkuu töiden lomassa.

Duuniin ravintolaan -perehdytys on osa Restelin vastuullisuustyötä, jota kehystää omistajaohjauksen kautta YK:n Global Compact -sitoumus ja Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Lisätietoja Restelin vastuullisuudesta.

Huolellinen perehdyttäminen lisää työhyvinvointia ja vahvistaa työnantajamielikuvaa

Kattava perehdytys on tärkeää sekä työnantajalle että työntekijälle. Perehdyttämisellä varmistetaan, että työntekijä tekee oikeita asioita oikeilla työvälineillä. Hyvällä perehdytyksellä rakennetaan myös työhyvinvointia ja työnantajamielikuvaa. Erinomainen työnantajamielikuva on yksi ratkaiseva tekijä kilpailussa tulevaisuuden osaajista.

Laadukas perehdytys on suunniteltu hyvin. Yrityksessä on mietitty etukäteen, mitkä osat perehdytyksestä uuden työntekijän on kannattavaa suorittaa itsenäisesti ja mitkä osat vaativat perehdyttäjän läsnäoloa.

Hyvässä perehdytysmateriaalissa tieto on helposti löydettävissä ja se on selkeästi jäsennelty. Kaikkea ei voi oppia ja muistaa ensimmäisellä kerralla. Varsinkin kun uutta informaatiota tulee aluksi paljon. Tämän takia on tärkeää, että ohjeet työhön löytyvät myöhemmin helposti samasta paikasta. Perehdyttäjän ei tarvitse aina olla lähettyvillä, kun uusi työntekijä tietää, mistä ohjeita ja tietoa voi löytää itsenäisesti. Tällä tavoin säästyy kaikkien aikaa.

Perehdytyksen myötä työntekijälle jää selvä käsitys koko organisaation toiminnasta ja omasta roolistansa siellä. On tärkeää, että työntekijä ymmärtää, mitä kaikkea koko organisaation sisällä tapahtuu ja kuinka hänen oma työnsä vaikuttaa muihin.

Verkkokurssi on joustava tapa opiskella

Perehdytyksen monissa eri vaiheissa voidaan käyttää apuna verkko-oppimista. Kun perehdytys suoritetaan verkkokurssina, oppija voi suorittaa kurssin joustavasti parhaiten sopivana ajankohtana. Myös kurssimateriaaleihin on helppo palata uudelleen, jos jokin asia kaipaa kertausta.
Verkkoperehdytys on tehokas, niin kustannuksiltaan kuin toiminnaltaan ja parhaimmillaan toimiin osana koko perehdyttämisprosessia.

Jos sinua kiinnostaa, kuinka digioppimisen mahdollisuuksia voisi hyödyntää perehdytyksessä juuri teidän organisaatiossanne, ota meihin yhteyttä!

Lue täältä, miten myös asiakkaamme Meyer Turku on hyödyntänyt verkko-oppimista perehdytyksissään.