Skip to main content
AjankohtaistaVerkko-oppiminenVerkko-oppimisympäristöt

Verkko-oppiminen osana kannattavaa yritystoimintaa

By 4.10.202230 marraskuun, 2022No Comments
verkko-oppiminen

Verkkokoulutuksen kannattavuuden arvioiminen voi olla yksi haastavimmista näkökohdista verkkokoulutuksen käyttöönotossa yrityksessä. Kannattavuutta voi kuitenkin arvioida niin ennen järjestelmän käyttöönottoa kuin sen aikanakin. Tässä artikkelissa perehdymme siihen, miksi verkko-oppiminen on kustannustehokas työkalu ja kuinka tunnistat, onko se toimiva ratkaisu juuri teidän yrityksellenne.

Miksi kannattavuuden mittaaminen on tärkeää?

Yksi ilmeisimmistä syistä mitata verkkokoulutuksen sijoitetun pääoman tuottoprosenttia on olla varma, että verkkokoulutuksesi kannattaa. Sijoitatko viisaasti vai onko budjettisi syytä kohdentaa muualle?

Toinen tärkeä syy sijoitetun pääoman tuottoprosentin arvioimiseen on strategian jatkuva parantaminen ja käytettävissä olevien resurssien laajentaminen. Analyysisi voi esimerkiksi havaita, että nykyinen lähestymistapa aiheuttaa kognitiivista ylikuormitusta, eivätkä työntekijät yksinkertaisesti pysty muuttamaan teoriaa käytäntöön. Näin voit hienosäätää ohjelmaasi tunnistamalla parannuskohteet ja mahdolliset ylikulutukset, jotta voit vähentää kustannuksia, lisätä työntekijöiden motivaatiota ja saavuttaa liiketoimintatavoitteesi.

Verkko-oppiminen kannattavuuden mittaamisen keinona

Nykyään useimmat organisaatiot käyttävät verkko-oppimista merkittävänä osana koulutustarjontaansa. Kun perinteinen eLearning siirtyy kohti mobiilioppimista ja tarjoaa opiskelijoille joustavuutta opiskella haluamallaan laitteella, erityisesti tableteilla ja älypuhelimilla, eLearningin käyttöönotto on saamassa vauhtia. eLearning ja mobiilioppiminen tarjoavat organisaatioille useita etuja. Nyt painopiste on kuitenkin siirtymässä sen vaikutuksen ja verkkokoulutuksen sijoitetun pääoman tuottoprosentin (ROI) määrittämiseen.

Näillä vinkeillä tunnistat verkko-oppimisen kannattavuuden

Kun mietit, onko verkko-oppiminen taloudellisesti kannattavaa, analysoi seuraavia asioita:

Mieti ensiksi nykyistä koulutusmallianne

 • Teettekö koulutukset sisäisesti vai ostatteko koulutuksia ulkopuolelta?
 • Paljonko aikaa menee vuodessa koulutusten tekemiseen?
 • Paljonko koulutukset nykyään maksavat (kouluttajapalkkiot, tilavuokrat, matkakulut…)?
 • Montako kertaa teillä on vuoden aikana samansisältöinen koulutus?
 • Paljonko on suunnilleen osallistujia kussakin koulutuksessa?
 • Miten tiedotatte uusista tai päivitetyistä kursseista?
 • Miten rekisteröitte koulutussuoritukset?
 • Miten varmistatte oppimisen ja asioiden siirtymisen käytäntöön?

Mieti sen jälkeen mitä tulevaisuuden koulutukselta toivotte

 • Haluatteko kouluttaa kasvotusten tai virtuaalipalavereissa (Teams, Zoom, Google Meet…) vai voisiko osa koulutuksista olla itsenäisesti opiskeltavia?
 • Olisiko tarvetta henkilöstön kouluttamisen lisäksi kouluttaa myös jälleenmyyjiä, mikäli se olisi taloudellisesti kannattavaa? Entä asiakkaitanne suoraan?
 • Olisiko automaattinen tiedotus uusista kursseista hyvä lisäelementti?
 • Onko tärkeää varmentaa osaaminen erilaisilla testeillä tai tehtävillä? Olisiko sertifikaatti koulutuksesta oleellinen? Onko tarvetta kouluttaa säännöllisesti esim. vuoden välein tietty koulutus?
 • Kuka tuottaa sisällöt verkkokursseille, mikäli otatte verkko-oppimisen osaksi kehittämisohjelmaa? Onko teillä resursseja tuottaa materiaaleja vai onko tarvetta ainakin osittain tilata sisältöjä tähän erikoistuneilta yrityksiltä?
 • Haluatteko tukea työntekijöitänne kehittymään vapaaehtoisilla extrakoulutuksilla, joita voi suorittaa kotoa omalta päätelaitteeltaan?
 • Millainen on tulevan vuoden koulutusbudjetti? Paljonko tästä budjetista kuluu hallinnollisiin kuluihin (tilavuokrat, matkakulut, kouluttajakulut)?
 • Mitä tulevaisuuden työtekijät toivovat koulutuksiltaan? Tuleeko koulutuksen olla aikaan ja paikkaan sidottu vai voiko sitä suorittaa oman aikataulun mukaan?
 • Mitä tietoa koulutuksien suorituksista laitetaan muistiin? Mihin? Kenen pitää seurata suorituksia?
ota yhteyttä

Verkko-oppimisen edut yritykselle

Verkko-oppiminen on monille yrityksille kannattava ja tehokas ratkaisu henkilöstön kehittämiseen. Verkko-oppimisalustat mahdollistavat työntekijöille vapauden kouluttautua omiin aikatauluihinsa sopivasti, samalla yrityksen säästäessä muun muassa kouluttajakustannuksissa.

 • Tehokas keino henkilöstön kehittämiseen

Henkilöstön osaaminen tarkoittaa yritykselle muun muassa lisääntyneitä tuloja, vähemmän virheitä, parempaa tehokkuutta työpaikalla, vähemmän reklamaatioita asiakkailta, sitoutuneempia työntekijöitä, vähemmän rekrytointitarpeita

 • Verkko-oppiminen antaa työntekijöille mahdollisuuden oppia omaan tahtiin

Tieto ja osaaminen ovat saatavilla juuri silloin, kun työntekijä sitä eniten tarvitsee. Oppimistulokset ovat aina parempia, kun henkilöllä on omakohtainen tarve juuri nyt ymmärtää opittavasta asiasta lisää. Kukin voi valita myös omaan työpäiväänsä parhaiten sopivat hetket opiskella.

 • Mobiilit ratkaisut antavat täyden vapauden aikaan ja paikkaan

Kun verkko-oppimisympäristö toimii moitteetta myös mobiilisti, oppiminen voi tapahtua vaikka työmatkalla bussissa tai lentokentän vilinässä. Silloin kun asialle on oikea aika ja paikka.

 • Koulutuskustannukset pienentyvät

Verkko-opetukseen siirryttäessä matkustuskulut pienentyvät ja säästyvä aika voidaan käyttää tuottavaan työhön.  Suuria ihmismassoja voidaan kouluttaa samanaikaisesti, jolloin kouluttajakustannuksissa säästetään. Sähköisiin sisältöihin siirryttäessä kustannukset pienentyvät myös painettujen materiaalien osalta.

 • Sisältö pystytään toimittamaan nopeasti oppijoille

Kun havaitaan koulutustarpeita, joihin pitäisi pystyä vastaamaan mahdollisimman nopeasti, verkko-oppimisympäristön kautta oppimateriaalien jakaminen on nopeaa ja vaivatonta. Etenkin, jos organisaatio itse tuottaa oppimista tukevaa verkko-oppimisaineistoa, tai sillä on luotettava kumppani apunaan sisällöntuotannossa.

Verkko-oppimisalustat mahdollistavat myös sisällön helpon päivittämisen, oppijan edistymisen seuraamisen, joka tehostaa oppimisen seurantaa.

Kuinka kannattavuutta mitataan?

Kannattavuuden mittaamisessa on kyse yksinkertaisesti siitä, että tuotot ovat suuremmat kuin niitä vastaavat menot. Kuinka sitten varmistua siitä, että verkko-oppimisalustan käyttö on kannattavaa?

Mikä on ROI?

ROI on organisaation tekemä sijoitetun pääoman tuotto (ROI = Return of Investment, sijoitetun pääoman tuottoprosentti). Se voidaan määrittää kahden tekijän, eli aiheutuneiden kustannusten ja kertyneen voiton perusteella.

Onnistuneen eLearning-aloitteen pitäisi pystyä osoittamaan etuja, jotka ovat enemmän kuin investointi.

Kustannukset ovat melko helppoja määrittää, ja ne sisältävät tavallisesti eLearning-kurssin kehittämiskustannukset sekä tiimin jäsenten kustannukset, mukaan lukien kehitysprosessiin liittyvät tiimit ja aiheasiantuntijat.

Tyypillisesti mukana tulee myös tukitoimituksen kustannuksia, kuten oppimisen hallintajärjestelmä, aloitteen hallinnan hallintokulut ja muu toimitukseen liittyvä infrastruktuuri.

“Arvon” tai “voiton” määrittäminen on paljon hankalampaa. Selvitämme tämän tarkastelemalla organisaation ja oppijoiden hyötyjä.

 1. Organisaation näkökulma.
 • Koulutusten tehostaminen, esimerkiksi matkustamiseen ja koulutukseen liittyvien aikaresurssien tehostuminen.
 • Alennetut matkakulut.
 • Kouluttajakustannusten minimoiminen.
 1. Opiskelijoiden näkökulma.
 • Mukaansatempaava oppiminen merkitsee parempaa omaksumista. Tämä puolestaan ​​johtaa pätevyyden kasvuun ja konkreettiseen tuottavuuden kasvuun.
 • Enemmän oppijoita eri puolilla organisaatiota voidaan kouluttaa lyhyemmässä ajassa, samalla kun he saavat vapauden oppia omaan tahtiinsa, ajasta ja paikasta riippumatta.

Tukea verkkokoulutuksen käyttöönottoon

Verkko-oppiminen on useille yrityksille kannattava työkalu, jonka toiminnasta hyötyy organisaation lisäksi henkilöstö. Modernit ratkaisut muun muassa henkilöstön perehdyttämiseen liittyen tuovat ketteryyttä ja joustavuutta yrityksen toimintaan, nostaen kiinnostavuutta myös työnantajana.

Jäitkö miettimään, olisiko verkko-oppimisalustan hyödyntäminen kannattavaa teidän yrityksessänne? Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan lisää!