Kiinko

Yhteistyössä tehtiin pedagogisesti laadukkaat verkkokurssit

Sisällöntuotanto
Henkilöstön digioppimisosaamisen kehittäminen

Kiinko (Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy)  on kiinteistö- ja rakentamisalan osaamisen kehittäjä. Kiinko yhdistää uusimman tutkitun tiedon, tuoreen asiantuntemuksen ja liiketoiminnan tarpeet luoden ajantasaisia, tulevaisuuteen tähtääviä koulutus- ja työelämäpalveluita.

www.kiinko.fi

Kiinko (Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy)  on kiinteistö- ja rakentamisalan osaamisen kehittäjä. Kiinkon koulutuksissa voi hankkia ammattitutkinnon, pätevyyden sekä lisä- ja täydennyskoulutusta. Vuosittain Kiinkon erilaiset koulutukset ja tapahtumat tavoittavat noin 5000 henkilöä.

Toukokuussa 2022 Kiinkossa lanseerattiin KiinkoAkatemia, joka toimii erilaisten verkkosisältöjen jakelu- ja kauppapaikkana. KiinkoAkatemiasta oppija voi hankkia verkkokursseja itsenäisesti opiskeltavaksi.

Xoompointin kanssa yhteistyössä Kiinkolle on tehty jo useampia verkkokursseja erilaisista kiinteistöalan aiheista. Xoompointin tekemiä verkkokursseja opiskellaan joko osana Kiinkon koulutusohjelmia tai itsenäisesti aiheeseen perehtyen. Verkkokursseja suorittavat esimerkiksi isännöintialalle suuntaavat ja alasta kiinnostuneet tai työpaikoilla ohjaustehtävissä toimivat henkilöt.

Kiinko kehittää etäkoulutuksiaan jatkuvasti ja haluaa tarjota erilaisia oppimisen ja opiskelun muotoja. Xoompointin esittelemät ratkaisut verkkosisältöjen tuottamisesta sopivat hyvin Kiinkon tarpeisiin.

Arvostan sitä, että Xoompointin asiantuntijat puhuvat helposti ymmärrettävällä kielellä ihmisille, jotka eivät tee työkseen verkkosisältöjä, ja joille verkkokurssit eivät ole entuudestaan tuttuja. Yhteistyön aikana asiakas ymmärtää koko ajan, mitä ollaan tekemässä. Yhteistyössä Xoompointin kanssa voi luottaa siihen, että kaikki hoituu, kertoo koulutuspäällikkö Heli Peltonen Kiinkolta.

Xoompointilla osataan palastella suurikin sisältömassa sopiviin osiin ja tehdä kurssista opiskelijan näkökulmasta mielekäs. Osassa kursseistamme on hyödynnetty animaatioita, ja niiden kautta opiskeltavat asiat esitetään miellyttävällä tavalla kuitenkin sisällön ehdoilla. Meille on tärkeää, että sisältöä tuottavilla asiantuntijoilla ja kouluttajilla on olo, että heidän osaamisensa näkyy kursseissamme oikealla tavalla. Animaatiot tukevat myös tätä tavoitetta hienosti, Heli lisää.

Mitä teimme?

  • Sisällöntuotanto
  • Henkilöstön digioppimisosaamisen kehittäminen
Lue lisää sisällöntuotannon palveluistamme

Oppimisen tukeminen verkkokurssien lähtökohtana

Yhteistyössä Xoompointin kanssa Heli arvostaa erityisesti joustavuutta ja vaivattomuutta. Esimerkiksi kurssiin, johon oli valmis sisältö jo olemassa, Xoompoint tutki materiaalin ja teki sen pohjalta ehdotuksen, miten kurssi olisi järkevintä toteuttaa.

Xoompointin asiantuntijuus verkkopedagogiikasta näkyy muun muassa siinä, että heiltä saa ideoita erilaisista toteutuksista ja he myös rehellisesti kertovat, jos jokin asiakkaan ehdottama juttu ei ole hyvä ratkaisu. Xoompointilla verkkokurssien toteutuksen lähtökohtana on oppimisen tukeminen. Heidän tekemänsä verkkokurssit tukevat Kiinkon tavoitetta tarjota sekä lähiopetuksessa että etäkoulutuksessa sama laadukas kokemus oppijalle, Heli toteaa.

Xoompointin kanssa yhteistyö on sujuvaa ja vaivatonta

– Heli PeltonenKoulutuspäällikkö, Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy
Heli Peltonen Kiinko Xoompoint asiakaskokemus