Meyer Turku: Perehdyttämisen tasalaatuisuus ja tehokkuus varmistetaan monikielisillä digitaalisilla perehdytysmateriaaleilla.

Bonalive käyttää FlowLMS-verkko-oppimisympäristöä kansainvälisten kumppaniensa kouluttamiseen.